سمینار آموزشی تک نما 9 تیرماه 1398

برگزاری بیست و پنجمین سمینار معرفی، آموزش نصب و عیب یابی محصولات دیجیتال تک نما مورخ 9 تیر ماه 1398