شرایط گارانتی

شرایط گارانتی
  1. دستگاهها شامل 36 ماه گارانتی تعویض قطعات معیوب (از تاریخ تولید) می باشند.
  2. ارائه گارانتی صرفاً شامل دستگاه هایی که در سامانۀ خدمات شرکت ثبت و دارای شمارۀ قبض پذیرش (کد رهگیری) هستند میباشد.
 
 
موارد غیر گارانتی
  1. آسیب های ناشی از تماس با آب، آتش سوزی، رعد و برق، نوسانات برق، ضربه یا فشار بیش از حد به  قسمت های حساس و شکستگی ظاهری
  2. نصب یا تعمیر توسط افراد غیر مجاز
  3. مخدوش شدن تاریخ تولید و نصب
  4. مخدوش شدن لیبل پلمپ پشت دستگاه