مزایای استفاده از تک نما

قیمت

کاهش هزینه با استفاده از 7 رشته سیم مشترک

همواره قیمت یکی از پارامترهای مهم برای انتخاب یک محصول بوده و برای مصرف کننده حائز اهمیت می باشد به همین دلیل شرکت تک نما با تلاش چندین ساله در بخش تحقیق و توسعه توانست دربازکن های تصویری را طراحی نماید که به دلیل دیجیتال بودن در ساختمان های با تعداد واحد زیاد صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در مصرف سیم و هزینه سیم کشی ممکن می نماید . پنل کدینگ تک نما با 7 رشته سیم مشترک به 255 مانیتور متصل میگردد، به واسطه دیجیتال بودن سیم زنگ در محصولات تک نما حذف گردیده است . ارتباط داخلی بین تمام واحد ها بدون نیاز به کابل کشی اضافی و یا اضافه نمودن تجهیزات خاص از دیگر قابلیت های محصولات تک نما می باشد .